Záliby

Od dětství se amatérsky zabývám entomologií. Mám zálibu v religionistice, teologii a v zahraniční politice.

Plynně hovořím anglicky, hůře německy a rusky, bazálně se domluvím španělsky. Z mrtvých jazyků mám rigorózní zkoušku z latiny, starořečtiny a biblické hebrejštiny.

Velmi rád cestuji.

IMAGE: Austrálie