Vědecká činnost

V roce 1991 jsem ukončil studium oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakulte UK v Plzni. I. atestaci z chirurgie jsem složil v roce 1996, II. atestaci z chirurgie pak v roce 2000.

V roce 2003 jsem absolvoval postgraduální studijní stáž z oboru hrudní chirurgie v izraelském Tel Avivu v Rabin Hospital, Beilinson Campus - Petah Tikwah. Toto postgraduální studium se stalo součástí postgraduálního studia v ČR zahájeného v roce 2007 na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. Na vlastní žádost jsem pak pokračoval a roku 2012 ukončil toto studium na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě na Slovensku disertační prací pod názvem „Možnosti ovlivnění hojení ran, anastomóz a tělních dutin u pacientů s imunodeficitem při HIV/AIDS a jejich veřejnozdravotnický dopad“ pod vedením Prof. MUDr. Juraje Bency, Ph.D. Práci jsem úspěšně obhájil v květnu 2012 a získal titul Ph.D. Roku 2002 byl přijat do mezinárodní chirurgické organizace International College of Surgeons, kde v roce 2003 získal v Chicagu (USA) Fellowship (FICS.).

Pod vedením rabína Karola Efraima Sidona jsem studoval v letech 1992–1994 židovská náboženská studia pod pražským rabinátem. Za dvouletého misijního pobytu v Iráku jsem se intenzívně v Bassře věnoval studiu islámu.

V roce 2016 dokončuji dálkové studium evangelické teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, které jsem započal v roce 2011. V roce 2014 jsem obhájil bakalářskou práci na téma „Judaistické vlivy a tradice v Etiopské ortodoxní církvi“ pod vedením Doc. Dr. Petra Hoška, Th.D., a získal titul bakaláře teologie (Th.)Bc.

Máte-li zájem, úplný seznam mých přednášek a vydaných publikací naleznete na Wikipedii.