The Body Exhibition

The Body Exhibition

Také sledujete diskuzi kolem výstavy "The Body Exhibition"? Zde je můj názor - reakce na příspěvek v rubrice "Never more" v posledním čísle Reflexu.

Vážený pane redaktore,

 

po velmi dlouhé době nesouhlasím s Vaším názorem, který jste vyjádřil v rubrice "Never more" v posledním čísle Reflexu. Týká se po světě putující výstavy plastinovaných lidských těl a jejich částí pod názvem "Bodies...."

Píšete, že vystavovat lidská těla je ze své podstaty sporné. Proč? Mnoho lidských těl po světě je vystaveno - starověké mumie, v mnohých klášterech a kryptách světa mumie středověké či z raného novověku, v anatomických muzeích či muzeích biologie člověka celá těla či jejich části a orgány. A mnohé z toho, co uvádím, nemá vůbec charakter vzdělávání veřejnosti, často jde pouze o zajímavost a senzaci. Tato výstava je co do obeznámení se s anatomií a fysiologií lidského těla vysoce nad uvedenými příklady.

Píšete, že pro neprokázání původu plastinovaných těl je ZŘEJMÉ, že mohou být těly čínských politických vězňů. Jak může být zřejmé něco, co nelze prokázat a být to tak pouze "může". Ano, z mnoha těl je patrné, že jde o Asiaty, ale i přes veškerá vyšetřování, vedená s autorem plastinace Dr. von Hagenem mnoha restriktivními orgány, které rovněž na různá udání všech jasnovidců, kterým něco také bylo zřejmé, se původ z Číny vůbec a ani původ ze soudních exekucí nikdy neprokázal. Dr. Hagen z Asie těch těl do Evropy nakoupil stovky a to jen proto, že je tam lze sehnat velmi levně, jména a původ jednotlivých zemřelých je neetické zveřejňovat a ani to není autorova povinnost, žádný zákon mu to neukládá. v přelidněných asijských zemích končí anonymně ve společných tisícových hrobech mnoho bezejmenných zemřelých, za jejichž řádné pohřbení nikdo nechce či nemůže platit. Proč by taková těla neměla sloužit rozšíření obzoru poznání živým?

To, že by mohlo jít o nespravedlivě popravené čínské politické vězně vymysleli před mnoha lety odpůrci výstavy, aby měli v rukou "burcující" argument, který by výstavu odsoudil a znevěrohodnil. Co na tom, že to nikdy nebylo prokázáno, že. Line se to dál spolu s výstavou jako smrad, jde zatím jen o nařčení.

Něco Vám prozradím, coby v minulosti dlouholetý asistent na Anatomickém ústavu LF UK v Plzni - všechny zde vystavená těla, jejich součásti a orgány v etanolových kádích a dózách pocházejí od mrtvých, kteří zemřeli, aniž by se o ně zajímal jakýkoli příbuzný a pohřeb žehem by se musel konat na státní útraty. Některé části těl a preparáty poválečného období z počátků fakulty pocházejí z popravených nacistů a jejich kolaborantů. Jmenovky tam ale nenajdete.

A proč se domníváte, že účelem výstavy je "šokovat" a záměrem návštěvníků je "být šokován", podobně jako při návštěvě pouťových domů hrůzy? Seznámení se na hygienicky dobře chemicky zpracovaných preparátech se člověk může mnohému naučit, mnohé si ujasnit - musím potvrdit, že vše je uděláno z anatomického i fysiologického hlediska ( těla v pohybu, zpravidla při sportovní činnosti) na špičkové úrovni. Pokud to někoho šokuje, má možnost na výstavu nechodit.

Její zakazování, prosazované některými připitomělými organizacemi je dechu středověkého a přijde mi stejně prudérní, jako byly trestní postupy proti organizátorům veřejných pitev v Evropě, mimo jiné i u nás.

Neberte to,prosím, ve zlém, ale jsem zcela opačného názoru, než Vy. Na tom by nebylo nic divného, to se občas stává, ale na Vámi vyvozené závěry se lze podívat také poněkud jinak. Já té výstavě říkám: "Again and more".

S pozdravem

Dr. M. Hájek (v případě podezření z napomáhání dovozu popravených politických vězňů z Číny přiklikávám kontakty)