Poděkování

Poděkování

Milí voliči,
děkuji všem těm z vás, kteří mi ve volbách do Senátu PČR vyjádřili svoji podporu.

Sice jsem se nedostal do druhého kola, ale v mých očích jde o čestnou prohru. Percentuelní rozdíly mezi prvními čtyřmi v pořadí jsou natolik malé, že si mohu říci, že jsem rozhodně nebyl svými voliči nějak drasticky odmítnut. Ve větších oblastech mého volebního okrsku jsem často získal i prvenství.

 

Děkuji vám všem ještě jednou za vaši skvělou podporu a zejména za to, že jste k volbám přišli.

 

Do druhého kola mého volebního okrsku tedy vstupuje pan Mgr. Václav Chaloupek za hnutí OPAT a paní Mgr. Dagmar Terelmešová za ČSSD. Přemýšlel jsem ihned poté, co byly včera sečteny hlasy, komu dám svoji podporu já a o to bych se chtěl s vámi podělit. Paní Mgr. Terelmešovou neznám a její dosavadní činnost v Senátu PČR pro mne zůstává rovněž poněkud neznámou. Vašek Chaloupek je můj dlouholetý kamarád, jsme přáteli 36 let, mnohé jsme spolu prožili jak v ČR, tak i v zahraničí, zejména v námi milované Africe. Vím, že jde o slušného a hodného člověka, a proto vás prosím, abyste ještě jednou přišli k volbám a dali Vaškovi Chaloupkovi svůj hlas. Věřím, že vaši důvěru nezklame.


Děkuji vám.
Marcel Hájek