Kauza Kundera: Přiznejme si pravdu

Kauza Kundera: Přiznejme si pravdu

Četli jste poslední číslo Reflexu a zaujal vás článek o Milanovi Kunderovi? Nedalo mi to a reagoval jsem...

Milá redakce,
 
mám velké nutkání reagovat na článek paní redaktorky Kadlecové z posledního čísla Reflexu na stránkách 8-11 o spisovateli Milanu Kunderovi. Jeho díla si velmi vážím a ve své reakci nebudu nijak odsuzovat cokoli z jeho svobodné autorské vůle. Nevadí mi, že píše francouzsky, prostě je natolik na jazykové výši, že dovede skvěle literárně tvořit ve světovém jazyce, který není jeho jazykem rodným. Ani nechci kritizovat jeho snahu o jistou nepřístupnost vůči své původní vlasti či snahu o jeho striktní soukromí. Je to vše jeho věcí a do toho nám nic není.
 
Co mne ale dosti "vytáčí" je neustálé zpochybňování jeho udání agenta-chodce Dvořáčka z roku 1950. Dle mých přátel ze dvou příslušných ústavů Akademie věd ČR, kdysi pověřených zkoumáním dokumentu a okolností jeho vzniku (nebudu, promiňte, jmenovat, nemám jejich svolení) jde o udání pravé a nezfalšované. Kdo však chce, ten tomu nevěří, protože přece není možné, aby tak skvělý spisovatel mravně selhal, že.
 
Musíme si ale uvědomit, že pak už to není o spravedlnosti, ale o elitářství. Všichni ostatní udavači jsou svině, jen Kundera má svatozář. Myšlenka, že skvělá tvorba a bizarní mravní či politické postoje se vzájemně vylučují, je pitomostí na kvadrát. Spekulace o tom, že za Kunderu došel na stanici SNB někdo jiný, kdo si pouze půjčil jeho doklady a vydával se za něho, je neuvěřitelně komplikovaná filipika. Kdysi takto spekulovala paní Dagmar Veškrnová - Havlová, když důkazem Kunderovy neviny bylo dle ní neuvedení čísla jeho občanského průkazu v udání a absence jeho vlastnoručního podpisu. Jistě, ona s tím nemá žádnou zkušenost, ale její manžel Václav Havel jí mohl sděliti, že OP se ponechával vždy na vrátnici policejní služebny a že podpis pod udání nebyl vyžadován. K identifikaci bylo nutné jméno, datum narození a bydliště, to udání obsahuje.
 
Ale my přece nebudeme mravnímu skluzu pana Kundery věřit, když přece tak krásně píše a máme ho tolik, tolik rádi. Do agenta Dvořáčka, který byl 14 let po komunistických lágrech nám nic není, nic kloudného přece nenapsal. Pouze pomáhal lidem, že - a to v době, kdy byl Milan Kundera zarytým svazáckým funkcionářem fakulty a komunistou. To, že jím byl s krátkou přestávkou 17 let nám neva, vykoupil to pak svým útěkem ven. To, že utíkal před hydrou, kterou pomohl svými předešlými postoji po léta vytvářet, je prkotina, viďte.
 
Jen k zamyšlení - on v tom Kundera nebyl sám, novodobá i nedávná historie zná spousty bizarních bytostí, které po sobě zanechaly skvělá díla, a já osobně je ze své knihovny nevyřazuji. Ba právě naopak, i když mám o jejich autorech poněkud mizerná mínění. Vážím si děl Nikose Kazantzakise (řeckého bolševika až na půdu), norského nositele Nobelovy ceny Knuta Hamsuna (zarytého nácka a fašisty, autora oslavných statí na Adolfa Hitlera a autora Hitlerova nekrologu - ani po nich nemusejí pátrat Zeman s Ovčáčkem, jsou dostatečně archivovány), antisemitů, jakými byli Jan Neruda či Otokar Březina (kterým bych to z hlediska dobového kontextu snad i odpustil), ale i poměrně vulgárního antisemity Jakuba Demla (kterému to pro jeho ještě poválečný antisemitismus neodpustím) a také původně bolševiků a špičkových básníků Vladimíra Holana a nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, kdysi oslavujících SSSR a stalinismus.
 
Bohužel je třeba říci, že skvělá umělecká práce a olbřímí talent nevylučují mravní desintegritu autorů. Jen je potřeba si to přiznat a chlapsky se k tomu postavit, čehož pan Kundera není schopen. To nic nemění na špičkové kvalitě jeho děl a na jeho světové proslulosti. Ale svým neustálým sebedestruktivním omlouváním skutečnosti se stavíme, bohužel, do rolí nespravedlivých elitářů. To, co odpustíme jednomu, jehož milujeme za jeho věčný umělecký odkaz, bychom u jiného zatratili, protože prostě napsal prdlajs - úžasný postoj.
 
S pozdravem
 
Dr. M. Hájek, Plzeň
literárně netalentovaný čoklík ( dle úžasně konstruktivní velemoudrosti pana Steigerwalda)
 
foto By Elisa Cabot - Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27744268