Čeká nás Czexit?

Čeká nás Czexit?

Přečetl jsem mnoho reakcí na Brexit, včetně rozhovorů s naším prezidentem a premiérem.

Jenže práce pánů Jeana-Claude Junckera, Martina Schulze a dalších není poctivá již dávno. Jde o hegemonní snahu učinit z Evropy monolitní stát s naprosto stejnými atributy ve všech sférách, bez ohledu na národní, tradiční, historická, sociální i územní specifika jednotlivých zemí. Integrace se přehání ad absurdum, již dávno neplatí princip subsidiarity, se kterým lidé před vstupem do EU svým hlasováním souhlasili.

Při vystoupení v evropském parlamentu poslanci bučeli, když Juncker prohlásil: "Já rozhodně nejsem žádný technokrat a byrokrat." Čemu se diví? Jde o tak absurdní prohlášení, jako kdyby Hitler řekl: "Já rozhodně nejsem žádný hegemon a militarista." Juncker je jeden z největších technokratů a byrokratů v EU. To, že něčím nejsem, nelze deklarovat slovně, to se dokazuje činy. A Juncker, Schulz i v posledku Tusk se chovali jako slepí a hluší, když se v Británii otázka Brexitu diskutovala. Místo aby přesvědčili Británii, že se v přehnaných direktivách, směrnicích a stále tvrdším postupu za blbostmi (viz třeba omezování zbrojních oprávnění, kvóty na uprchlíky apod.) nebude pokračovat a že Evropa si svou chybu uvědomuje, spíše ještě přitvrdili.

Británie si jako první uvědomila, že tento přístup omezuje suverenitu jednotlivých zemí a že v něm není možné pokračovat. Vedení EU má hroší kůži a tupě zůstalo na svých názorech. Tak se holt Británie trhla. Je silná a relativně dobře se z počátečních nesnází, které Brexit samozřejmě přinese, rychle vzpamatuje. Pravda, u nás či v jiných menších a chudších zemích by byla situace mnohem horší, pokud by šlo také o nějaký další "exit".

Jak jsem psal v minulých příspěvcích, já bych referendum o "czexitu" nevyvolával. Tak jako jsem uspěchaný vstup do EU odmítal, tak nyní odmítám uspěchaný exit - a není to žádný paradox. Prostě ta cesta byla příliš jednosměrná, respektive nenastoupit ji bylo 10x snazší, než ji opustit. Na druhé straně v tomto je dle mého premiér Sobotka naivní, nedemokratický či hloupý (nakonec to vyjde na stejno), že referendum nepřipustí. Pokud ho někdo navrhne a dle zákona o celostátním referendu splní veškeré náležitosti, nelze ho nevypsat. To by byl nedemokratický akt nabubřelosti a arogance. Není podstatné, že by hlasování pro "czexit" nebylo šťastným krokem a já bych stejně jako prezident Zeman v tuto chvíli hlasoval proti. Podstatné je, že o otázkách ztráty či nabývání samostatnosti a plné suverenity země musejí hlasovat lidé. Je to za hranicí toho, nač mají glejt zastupitelské sbory.

Říkám ale, že bych hlasoval proti, kdyby se referendum konalo V TUTO CHVÍLI. Nevím, jak se bude situace ve vedení EU vyvíjet, Británie vystoupila zejména z důvodů zbytnělé byrokracie a direktiv, ve strachu ze ztráty svých suverénních specifik. Pokud Evropská komise, Evropská rada a představitelé EP nevyvodí následky, pak se bude jednat nikoli o teoretickou možnost, ale bude téměř životní nutností odejít. Záleží to na nich, zatím se chovají jako nahluchlí a přisleplí idioti. A to bude konec EU a bude to jejich vina, nikoli vina těch, kteří budou chtít návrat ke starým osvědčeným evropským pořádkům.

Ekonomické dohody bude vždy možno uzavírat v optimální míře. Nejde o stav, zda na hranici ukazujeme cestovní pas či nikoli, to je malichernost. Pohyb osob bude bezvízový a v zásadě volný. Jde jen o ekonomické vztahy, které byly kdysi ideální v rámci EHS, předchůdci EU.

Tedy - zrušme šílenou Lisabonskou smlouvu, či ji zásadně inovujme. Dejme najevo vedoucím představitelům EU, že jsou "žábami na prameni", protože s nimi ke kýženým změnám nikdy nedojde. Řekněme jim, že při vstupu do EU jsme nestáli o "Spojené státy evropské". To je umělá chiméra, která  nebyla problémem v USA, kde státy vznikaly bez historie (respektive pouze s indiánskou historií) na zelené louce. V Evropě jsou země s rozdílnými jazyky, rozdílnou historií, rozdílnými tradicemi. Zde nejde najít analogii. Přestaňme se zabývat neustálým omezováním, direktivami a směrnicemi směrem k jednotlivým členům EU, skončeme s nátlakem a arogancí Bruselu. Tyto předpoklady jsou záchranou EU. Pokud nebudou splněny, znamená to zcela jistý pád EU. Počkám, jak se situace bude vyvíjet, ale pokud zcela opačným směrem, než naznačuji, pak měním své stanovisko a příznivci "czexitu" budou mít na své straně i mne a moji rodinu. Howgh.